سونامی تحصیل‌کردگان بی سواد

۳ اسفند ۱۳۹۷

در روزگاری نه چندان دور ،داشتن مدارک تحصیلی عالی یک افتخار محسوب می شد و افراد تحصیلکرده از شأن و مقام اجتماعی بالایی برخوردار بودند