وضع آزادی از زمان طاغوت بدتر شده است

۶ اسفند ۱۳۹۷

هیچ کس بیشتر از من به این انقلاب خدمت نکرده است»، «کسی بیشتر از من به رهبری خدمت نکرده است»، «هیچ‌کس به اندازه من برای انقلاب فداکاری نکرده است