قبض‌های برق از مهرماه توزیع نمی‌ شود

۲۵ خرداد ۱۳۹۸

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت:ازنخستین روز از مهرماه سال جاری دیگر توزیع هیچ قبض کاغذی صورت نگرفته و ارسال قبض‌های الکترونیکی در مردادماه و شهریورماه سال جاری نیز به صورت آزمایشی انجام خواهد شد.