همتی : ارز تولیدکنندگان را تامین می‌ کنیم‌

۲۵ خرداد ۱۳۹۸

رئیس کل بانک مرکزی بر تامین نیازهای ارز تولیدکنندگان و صادرکنندگان تاکید کرد و گفت: در این راستا پیش‌بینی لازم برای تبدیل ارز، تامین ارز و وارد کردن ارز به چرخه اقتصادی صورت گرفته و روند فعالیت اقتصادی در این استان تسهیل می‌شود.