اولین موتورسیکلت چهار چرخ برقی کشور پلاک‌گذاری می‌ شود