ترکيه، متحد دمدمي مزاج، دشمن خيره سر

۸ مهر ۱۳۹۸

شبکه گولني ها [هواداران فتح الله گولن]، که هدف ممتاز قدرت حاکم بر ترکيه است، مي کوشد خود را در اروپا تجديد سازماندهي کند (مقاله آريان بونزون را بخوانيد). آنکارا هم به نوبه خود، به خاطر خريد سامانه دفاع موشکي روسي و نزديک شدن به مسکو، با بحراني آشکار با ايالات متحده رودررو است. به رغم تنش ها، خروج ترکيه از «سازمان پيمان اتلانتيک شمالي» (ناتو) احتمال اندکي دارد. ١٢ ژوئيه گذشته، ترکيه نخستين محموله تجهيزات سامانه دفاع ضد موشکي اس- ٤٠٠ ساخت روسيه را دريافت کرد. اين امر درپي قراردادي بود که در آوريل ٢٠١٧ بين آنکارا و مسکو بسته شده بود و در ماه هاي اوت و (...)

-
2019/10