چرا باید بیمه مسافرتی بخریم؟

۱۳ مهر ۱۳۹۸

بیمه مسافرتی در حقیقت یک نوع بیمه نامه است که برای انواع مختلف سفر در داخل و خارج از کشور به کار می رود. این بیمه انواع هزینه های درمانی و بیمارستانی از جمله ویزیت پزشک، جراحی، پانسمان، انواع آزمایشهای پزشکی، مخارج بیهوشی، هزینه های اتاق عمل و جابه جایی به بیمارستان، هزینه های دارو، دندانپزشکی، بلایای طبیعی، زایمان و هر حادثه دیگری که طبق قرارداد بین بیمه گر و بیمه گذار توافق شده است را تقبل می کند.