آتش افروزي در انبار باروت کشمير هند

۱۷ مهر ۱۳۹۸

٤ اوت ٢٠١٩، يک فرمان رياست جمهوري ماده ٣٧٠ قانون اساسي هند، که بر روي کاغذ خودمختاري گسترده اي به کشمير مي داد و به ويژه به آن امکان مي داد بر قانون هاي مجلس هند در قلمرو خود اعتبار بخشد، را لغو کرد . اين تصميم چند روز پيش از جشن ملي هند توسط نارندا مودي، نخست وزير گرفته شد و به روياي ديرين ملي گرايان هندو در «حزب بهاراتيا جاناتا» جامه عمل پوشاند. کريستف ژفرلو، نويسنده کتاب «هند مودي، ملي گرايي عوامانه و مردم سالاري قومي» (نشر فايار، ٢٠١٩) که مدير پژوهش علوم سياسي و متخصص هند و پاکستان است پذيرفته که براي اوريان ٢١ زمينه و دليل هاي اين اِعمال زور را (...)

-
2019/10