اجرای عدالت درباره جمال خاشقجی

۲۰ مهر ۱۳۹۸

یک سال پیش، در ٢ اکتبر ٢٠١٨، جمال خاشقجی روزنامه نگار درمحل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به وضعی خیلی وحشیانه و فجیع به قتل رسید. اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد اعدام های فراقضایی، غیرقانونی و خودسرانه، در ژوئن گذشته گزارشی درباره این جنایت به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارایه کرد. سه ماه پس از انتشار این گزارش، ما به گفتگو با او پرداخته ایم. آلن گرش: آیا پس از انتشار گزارش خود به اطلاعاتی تازه دست یافته اید؟ اگنس کالامارد: من اطلاعاتی از منابع گوناگون به دست آورده ام، اما درحال حاضر هیچ کدام به نظرم باورپذیر نمی آید و نتوانسته ام (...)

-
2019/10