بیانیه جبهه ملی ایران- سامان ششم در خصوص حمله نظامی ترکیه به مناطق کرد نشین سوریه

۲۳ مهر ۱۳۹۸

امروز خاور میانه اسیر جنگ افروزی دیکتاتوری های منطقه و کشورهای استثمارگر و استعمارگر غربی و شرقی شده است. متأسفانه امروز شاهد آعاز جنگ افروزی دیگری در منطقه هستیم؛ کشور ترکیه مناطق کردنشین‌ در کشور سوریه را به بهانه دفاع از امنیت و حفظ تمامیت ارضی خود مورد حمله نظامی قرار داده‌ و صدها نفر را کشته و هزاران نفر را بی خانمان و آواره نموده است؛ ‌این حمله نظامی به مناطق کرد نشین سوریه در حالی رخ می دهد که مردمان و جنگجویان این منطقه نقش تاثیر گذاری را در نبرد و رهایی سرزمین سوریه از تروریست های داعشی بر عهده داشتند و در این آزاد سازی قهرمانانه جنگیدند و سختی ها (...)

-
گزارش