سالگرد شهادت حسین فاطمی سیاوش زمان بیانیه جبهه ملی ایران-سامان ششم

۱۹ آبان ۱۳۹۸

ما ملت ایران در راه آزادي کم شهید نداده ایم، و حسین فاطمی يكي از سالاران شهیدان ملي ماست و ما در جبهه ملی ایران آنرا هر ساله برای شش و نیم دهه است که یاد میکنیم. نه اینکه او به یاد و بزرگداشت ما نیاز داشته باشد؛ بلکه این ماهستیم که نیاز داریم به او و آرمان های او و به آنچه او بود و آنچه او میخواست ما در چنین روزهایی باشیم وابسته و دلبسته باشیم. او از گونه شهیدانی است که راه تاریک ما را روشن نگه میدارند و به ما راستی و آزادگی می آموزند. او سیاوش زمان ما بود.
گاهي در درازنای تاریخ مردانی پدیدار می شوند که در راه دفاع از آزادی و خودسروری ملتشان، یا در راه (...)

-
‫بیانیه‌ها