۴۲ درصد بیکاران، دانش‌آموخته دانشگاهند

۱۹ آبان ۱۳۹۸

خبرگزاری صدای و سیما مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار گفت: بر اساس آمار سال ۱۳۹۷ چهل و دو درصد از کل بیکاران ایران را جمعیت دانش‌آموخته دانشگاهی تشکیل می‌دهند و بیش از ۸۵ درصد جویندگان کار دانش آموخته در ایران،…