جوان ایرانی که می‌تواند بوریس جانسون را از نخست وزیری بریتانیا محروم کند، کیست؟

۱۹ آبان ۱۳۹۸

رادیو فرانسه : مردی که در انتخابات پارلمانی آیندۀ بریتانیا از سوی حزب کارگر در برابر بوریس جانسون قرار گرفته و کوشش می‌کند کرسی وی را در مجلس عوام بدست آورد، علی میلانی، یک جوان ٢۵ سالۀ ایرانی است. او…