ویدیویی که در فضای مجازی منتشر شده و زنی مشکوک به کرونا را نشان می دهد که روی اسکناس ها تف می کند

۱۵ اسفند ۱۳۹۸

یاد ویدیویی می افتیم که در چین نیز یک بیمار کرونایی روی مواد غذایی آب دهانش را می ریخت اینها با سیاست هایشان عده ای را اینگونه روانی کرده اند و امیدواریم که این خانم بیمار کرونایی نباشد و حتی این ویدیو جدی نباشد
به هر حال سعی کنید همیشه با کارت های بانکی خرید کنید اسکناس ها همیشه آلوده بوده اند و امروز آلوده تر از همیشه
نوشته ویدیویی که در فضای مجازی منتشر شده و زنی مشکوک به کرونا را نشان می دهد که روی اسکناس ها تف می کند اولین بار در پندار. پدیدار شد.