درخواست از اهالی خرم آباد برای تجمع نکردن در قبرستان

۱۵ اسفند ۱۳۹۸

کارکنان مرکز بهداشت خرم آباد با حضور در خیابان ها از اهالی این شهر می خواهند برای جلوگیری از شیوع کرونا در این شهر بر سر مزار درگذشتگان خود در قبرستان نروند
نوشته درخواست از اهالی خرم آباد برای تجمع نکردن در قبرستان اولین بار در پندار. پدیدار شد.