تهران- ایرنا- مطابق

۶ فروردین ۱۳۹۹

تهران- ایرنا- مطابق آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای اسفند ۹۷ تا پایان بهمن ۹۸ بیش از سه هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) پرداخت شده است.