فیلم؛ کرونا: وضعیت اسفبار در مناطق کردنشین

۶ فروردین ۱۳۹۹

پرسنل بیمارستان بانه با لباس پاره و پاهای پوشانده با نایلکس برای مبارزه با کرونا

در این کلیپ پرسنل بیمارستان بانه را مشاهده می کنید که با ناراحتی بسیار از کمبود امکانات و تجهیزات و محلول ضدعفونی کننده برای مقابله با کرونا می گویند.