بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا درباره فاجعه کرونا در ایران

۲۴ فروردین ۱۳۹۹

هموطنان آزاده،
بیماری کرونا هنوز هم در ایران قربانیان فراوانی می گیرد. باوجود فداکاریهای بیدریغ کادرهای پزشکی در مراحل گسترش سریع بیماران و درگذشتگان مبتلا به این بیماری و باوجود تایید کارایی نسبی سیستم بهداشتی ایران از سوی سازمان بهداشت جهانی، ایران یکی از کشورهایی است که به درست بودن آماری که وزارت بهداری رَسمن اعلام می کند براستی اعتماد‌ی نیست. گذشته از پنهانکاریها و دروغهای رایج اولیه مسؤلین دولتی از زمان ورود کُوید۱۹ به قم، که امکان پیشگیری کارساز از پخش سریع این ویروس هنوز وجود داشت، کمبود وسایل ایمنی و بسیج کارآمد آنها در مراحل اولیه درمانی عملا از (...)

-
‫بیانیه‌ها