بیانیه کمیته ی امداد ملی

۳۰ فروردین ۱۳۹۹

هم میهنان گرامی
همانگونه که اگاه هستید رژیم حاکم بر ایران عملا به دلیل فساد ساختاری ، کارکردی و پنهانکاری ، در مبارزه با ویروس کرونا ناتوان است و اراده ای برای امداد به بیماران کرونایی و گروههای اجتماعی و شهروندانی که امکان امرار معاش در اقتصاد دوران کرونایی ندارند، وجود ندارد.
با وجود بنیادهای عظیم مالی مثل بنیاد مستضعفان، بنیاد موسوم به فرمان اجرایی امام و قدس رضوی و دهها نهاد مالی زیر نظر رهبر رژیم و خارج از سیستم حسابرسی، مالیات دهی و شفافیت مالی که سرمایه ی انها بالغ بر صدها میلیارد دلار است اما هیچ احساس مسئولیتی برای کمک به شهروندان دیده (...)

-
‫بیانیه‌ها