اردبیل_ایرنا_ فرماندار خلخال

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

اردبیل_ایرنا_ فرماندار خلخال گفت: در راستای توزیع عادلانه بسته‌های حمایتی یک ‌هزار و ۲۰۰ خانوار نیازمند در این شهرستان شناسایی شده و از انواع حمایت مالی بهره‌مند شده‌اند .