برنارد شاو يا تعهد سياسي اي طنزآميز

۲۷ خرداد ۱۳۹۹

بورژوازي دوران ويکتوريا برنارد شاو را ستايش مي کرد علي رغم اينکه او آنها را با طرح موضوعاتي « بي آزرم» هم محکوم مي کرد و هم مي خنداند. گسست او با مارکسيسم و انتخاب وي به همراهي جنبشي که حزب کارگر از آن زاده شد، فعاليت هاي مترقي پرشورش را تحمل پذیر مي کرد. شايد اودري هيپورن را در فيلم « بانوي زيباي من »( My Fair Lady) ساخته جرج کيوتر به خاطر بياوريم که مرتب جمله « باران در اسپاين مي بارد فراوان» ( The rain in Spain stays mainly in the plain) را تکرار مي کرد. اودري هيپورن دختر جواني است با لهجه اي کاکني ( ناف لندني) که به رهگذران بنفشه مي فروشد و يک (...)

-
2020/06