توفان اجتماعی به دنبال بحران پولی در سوریه و لبنان

۲۹ خرداد ۱۳۹۹

در سوریه همانند لبنان، از آغاز ماه ژوئن نرخ برابری ارز سقوطی مداوم داشته است. مردم از فروپاشی اقتصاد وحشت کرده اند و تظاهرات اعتراضی علیه گرانی در دو کشور فزونی گرفته است. لااقل سه دلیل برای توضیح این وضعیت می توان برشمرد: تحریم های جدید امریکا علیه سوریه، پیوند این کشور با اقتصاد ویران شده لبنان و یک بحران سیاسی عریان در بالاترین سطوح رژیم اسد. چند هفته اي است که بادي جنون آميز بر بازار ارز در سوريه مي وزد. لير سوريه در سقوطي بي سابقه زندگي روزمره ميليونها نفر را تهديدي مي کند و موجب تظاهراتي عليه گشنگي و رژيم شده است. اين وضعيت نه سال جنگ داخلي را تحت (...)

-
2020/06