فروش خودرو آئودي در بيرماني

۳۰ خرداد ۱۳۹۹

از زمان ايجاد جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا (ECSC) در سال ١٩٥٠ تا اتحاديه اروپا ، از معاهده رم تا بازار مشترک ، معماران اروپا يک دشمن اعلام شده داشتند که همانا حمايت گرايي و حاکميت ملي بود. بنابراين جاي تعجب نيست که حتي زماني که اقتصاد بين المللي در حال غرق شدن و بيکاري رو به اوج است ، اتحاديه اروپا با اراده اي خدشه ناپذير همچنان در پي گسترش جغرافيايي خود (آلباني ، مقدونيه شمالي) و امضاي موافقت نامه هاي جديد تجارت آزاد (مکزيک ، ويتنام) باشد. انگلستان از قلمرو اروپا خارج شد ؟ چه باک، بالکان در شرف ورود به آن است. شايد فردا بايد منتظر از راه رسيدن (...)

-
2020/06