پیام شهبانو فرح پهلوی به مناسبت چهلمین سالروز درگذشت پادشاه فقید ایران

۵ مرداد ۱۳۹۹

شهبانو فرح پهلوی، در پیامی به مناسبت «چهلمین سالروز درگذشت شاهنشاه فقید ایران»، نتیجه بیش از چهار دهه استقرار جمهوری اسلامی در ایران را فساد و فقر گسترده، کشتار و اعدام معترضان،واگذاری بخش‌هایی از ایران به کشورهای دیگر، بی ارزش…