واکنش گروه “تندر” به خبر دستگیری رهبر این گروه توسط وزارت اطلاعات

۱۲ مرداد ۱۳۹۹

ساعتی بعد از آنکه وزارت اطلاعات دستگیری جمشید شارمهد، رهبر گروه “تندر” را اعلام کرد، سایت اینترنتی این گروه به طور ضمنی “ربوده شدن مهندس جمشید شارمهد” را مورد تأیید قرار داد. معلوم نیست که رهبر گروه “تندر – انجمن…