ایران گلوبال

استقرار حکومت دموکراتیک آذربایجان ، هدف مرحله یی

آ. ائلیارارتش حکومت مرتجع و وابسته به امپریالیسم و دست نشانده ی شاه به بهانه ی « نظارت بر انتخابات» به آذربایجان آمد- وقتی وارد شد زیز پیمان و قول و قرارهای خود زد...

بازنشستگان و مالباختگان در آزمونی کامیاب از پیوند دادخواهان

کاوه جویاگردهمایی بزرگ هم میهنان بازنشسته و مالباخته در 19 آذر 1396، آزمونی کامیاب از پیوند گروه های گوناگون اجتماعی در دادخواهی از ستم و...

پایان فرقه دمکرات و فتنه آذربایجان‌

پایان فرقه دمکرات و فتنه آذربایجان‌در ۲۱ آذر ۱۳۲۴ و در خلال اشغال ایران توسط قوای روس و انگلیس، سید جعفر پیشه وری به دستور مستقیم شخص ژوزف استالین رهبر شوروی سابق در تبریز اعلام جدایی طلبی و...

رامین حسین پناهی در بازداشتگاه اطلاعات سنندج هفتمین روز اعتصاب غذا را سپری میکند

رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی که ابتدای تیرماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، و از آن زمان تاکنون در سلولهای انفرادی اطلاعات سپاه و اداره اطلاعات شهر سنندج بسر میبرد، در اعتراض به بلاتکلیفی خود و همچنین...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - ایران گلوبال