mondediplo

هواپيمايي غيرنظامي، توفان قرن

حمل و نقل هوايي عامل اصلي انتقال جهاني کوويد-١٩ بوده و بيشترين اثر را در شيوع جهاني ويروس داشته است. اين بخش که پيشتر از رشد لگام کسيخته گردشگري بهره مي برد، اکنون در چهارراه بحران هاي بهداشتي، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي قرار گرفته است. در...

کشور شوراها در جستجوي برنامه هاي خوب

به خاطر شيوع جهاني کوويد-١٩، ايده برنامه ريزي توسعه اقتصادي به عرصه بحث عمومي بازگشته است. اين نوع برنامه ريزي که مرادف «تماميت گرايي استاليني» در تجربه اتحاد شوروي بود که ازسال ١٩٢٩ به صورت برنامه هاي ٥ ساله به اجرا درآمد، اکنون معياري براي...

يک اروپاي مستقل ؟ شوخي مي کني ؟

در نگاه اول، موضع گيري ايدئولوژيک ژرار اَرو ((Gérard Araud به نظر واضح مي نمايد(١). به عنوان سفير فرانسه در تل آويو و بعد از آن در واشنگتن، ژرار ارو در جهت تحکيم روابط کشورش با اسرائيل و سپس ايالات متحده آمريکا فعاليت کرده است. در جايگاه مخالف با ...

«توافق صلح» افغانستان، کورسوي اميدي شکننده

روز ٢٩ فوريه ٢٠٢٠، دولت امريکا و طالبان توافقي تاريخي را در دوحه امضا کردند. پس از نوزده سال حضور در افعانستان، آيا اين طولاني ترين جنگ ايالات متحده پايان مي گيرد ؟ چهار ماه پس از امضاي اين توافق وضعيت چگونه است ؟ توافق امضا شده در ٢٩ فوريه ٢٠٢٠...

آمريکا، کشوري دستخوش آدم کشي پليسي

در ايالات متحده، حفظ نظم به عهده مقامات محلي است. براين مبنا، چگونه مي توان توضيح داد که شهري مانند مينياپوليس، که به پيشرو بودن شهرت دارد، مکررا صحنه عمليات نارواي پليسي نژادپرست شده باشد ؟ دراين شهر، که در زمينه اِعمال خشونت نسبت به ساکنان سياه...

اکوفمينيسم درمقابله با سرمايه داري مردسالار

ما زاده تنوع زيستي هستيم. عضو بهم پيوسته خانواده کره خاکي، يعني موجودات زنده مستقل، خود سازمان يافته ، وابسته به يکديگر که با غذا و آب ، نفس و هوا ، زندگي و شعور با هم در پيوند هستيم. در جهان زنده تنوع زيستي ، تمامي موجودات زنده، براي تغذيه و پيش...

نيروهاي نظم اجتماع

«همه از پليس متنفرند». اين شعار که در تظاهرات فرانسويان زياد شنيده مي شود، بيانگر خشم و غيظي است که تنها مختص گروه هاي ستيزه جو نيست. نيروهاي انتظامي که غالبا براي سرکوب وحشيانه جنبش هاي اجتماعي فراخوانده مي شوند، خود را به شکل پاسدار قدرت حاکم مي...

دره اردن. پاکسازي قومي و فشار بر کشاورزان فلسطيني

پيش از ارائه طرح الحاق دره راهبردي اردن[به اسرائيل] توسط نخست وزير بنيامين نتانياهو، اسرائيل در حال پيشبرد يك کارزار جسورانه و محرمانه با هدف جابجايي جوامع فلسطيني از مناطق شمالي کرانه باختري به قصد تصاحب اين سرزمين هاست. ساعت تازه ازشش صبح گذشته...

جنگ عنصرهاي خاکي کمياب رخ خواهد داد ؟

در حاليکه بنظر مي آمد که چين انحصار عنصر هاي خاکي کمياب، ضروري براي توليد محصولاتي با فناوري پيشرفته را در دست دارد ، بين سالهاي ٢٠١٨ تا ٢٠١٩ اين کشور بيش از ميزان صادراتش آنها را وارد کرده است. آيا مي توان از گردشي در اين زمينه صحبت کرد در حاليکه...

تک تازي مستبدانه خاير بولسونارو

خاير بولسونارو، رئيس جمهوري برزيل که پيشتر چترباز بوده، مي داند که يکي از بهترين راهبردهاي دفاع حمله است. او که توسط نهادهاي کشور براي مديريت فاجعه بار شيوع جهاني کوويد-١٩ تحت فشار قرارگرفته، از اين امر براي متهم کردن مجلس، دستگاه قضايي و...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - mondediplo