کلمه

داود فیرحی: هنوز در ابتدای راه ملت سازی هستیم

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: روشنفکران و علمای دینی هنوز تعریف شفافی از رابطه بین دین و ملیت و در عین حال تجدد و ملیت را ارایه نکرده‌اند و ما هنوز در حوزه ملت‌سازی در ابتدای راه هستیم....

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - کلمه