نقد اقتصاد سیاسی

بحران تمدن و چگونگی حل آن: مقدمه‌ای بر سوسیالیسم زیست‌بوم‌محور / کامران نیری / ترجمه‌ی هومن کاسبی

نسخه‌ی پی دی اف: kamran Nayeri – Ecocentric Socialism

یادداشت نویسنده: نوشته‌ی زیر، متن ارائه‌ی من در کنفرانس «دانشگاه انقلابی» در برکلی ...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - نقد اقتصاد سیاسی