روزنامه قانون

بی قانون/ تست استاندارد بنز در ایران

از آنجا که مدیرعامل ایران خودرو در سخنراني اخیرش از قوانين استاندارد انتقاد كرده و گفته بنز هم نمي‌تواند استاندارهای ایران را بگذراند، در زیر گزارش نتیجه تست بنز در ایران به سمع و نظر شما می‌رسد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - روزنامه قانون