شهروند

نامه دانشگاهیان، نویسندگان و فعالان خارج از کشور به فدراسیون جهانی فوتبال و پاسخ فیفا به نامه دانشگاهیان، نویسندگان و فع...

بیستم آگوست ۲۰۱۹جمعی از دانشگاهیان، نویسندگان و فعالان خارج از کشور نامه ای به فدراسیون جهانی فوتبال نوشتند و   با توجه به موقعیت و مسئولیت های “فیفا” از آن نهاد درخواست کردند که جمهوری اسلامی ایران را نسبت به تبعیضی که برای زنان ایران در پیوند...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - شهروند