مشرق نیوز

جنبش همگانی کتابخوانی در یک مدرسه

می‌پرسم اتاق مدیر مدرسه کجاست؟ نگاهی به کتابی که دست‌شان است می‌اندازند و همه با هم لبخند می‌زنند و اتاقی را نشان می‌دهند. اینجا مدرسه فرهنگ است. مدرسه‌ای که اتفاق خاصی را در عرصه کتاب رقم زده است.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - مشرق نیوز