ایران امروز

اكانت‌های سازمان‌يافته چگونه كار می‌كنند

بلافاصله بعد از آنکه سخنرانی سیدمحمد خاتمی منتشر شد که گفته بود: «جوانانی که حتی شعارهای تند و ساختارشکنانه می‌دادند، برانداز نبودند. اینها اعتراض داشتند؛ ‘آشغال’ و ‘آشوب طلب’ نبودند، بلکه جوانانی بودند که احساساتشان غلبه کرده...» هشتکی با عنوان: ...

درس‌های امروز ما از ماجرای گلسرخی

امروز زادروز خسرو گلسرخی است. شاعری که رو به سیاست و انقلابی گری آورد و برخلاف توصیه جلال آل احمد، آن چنان شتاب گرفت که سرانجام در این راه جان باخت. طبع غالب ما ایرانیان به ویژه آنانکه هنوز در نوعی رمانتیسم انقلابی به سر می‌برند با تئوری رد بقا،...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - ایران امروز