آخرین خبرهای داغ اگوست 23, 2016

1
چهارشنبه, 24 اگوست, 2016 - 00:45

به گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی هواپیماهای روسی هفته گذشته از ایران رفته‌اند، اما رئیس مجلس می‌گوید پروازهای روسیه در پایگاه همدان متوقف نشده است. او به وزیر دفاع نیز تذکر داد که "ادب حکمرانی" را باید رعایت می‌کرد.

3945728
7980
7980