آخرین خبرهای داغ اگوست 27, 2016

1
شنبه, 27 اگوست, 2016 - 22:15

مطلب به امانت گرفته شده از بنده نیست ....

3958425
12474
0
2
شنبه, 27 اگوست, 2016 - 07:45

پس از نشر نوار آیت الله منتظری در رسانه ها و عمومی شدن واکنش آقای منتظری نسبت به اعدامهای سال 68، و سیل هجمه ای که به احمد منتظری شد، خانم زهرا ربانی املشی همسر آقای احمد منتظری، پاسخی برای حسن خمینی نوشت که قسمتهایی از این نامه را در زیر میآوریم‌...

3955682
303
303