آخرین خبرهای داغ اگوست 29, 2016

1
دوشنبه, 29 اگوست, 2016 - 06:15

همه جا ردپای میرحسین موسوی است. تصمیم می گیرند کار را با اشاره و حواله به خامنه ای که رییس جمهور بوده، پیش ببرند که این رویکرد هم موفق نبوده، چون دیروز نه رهبری پیامی داد و نه دیدم کسی از دفتر او آمده باشد، فیروزآبادی هم که قاعدتا به دلیل روابط...

3962575
13089
0
2
دوشنبه, 29 اگوست, 2016 - 13:45

این جایی است که خورشید شبها می رود، مطابق با نظریه مسطح بودن زمین.
{ توجه: این مطلب طنز است}

3963631
12326
0
3
دوشنبه, 29 اگوست, 2016 - 05:00

ماهیِ آبِ شیرین، چطور از سیل شرح داده شده در انجیل جان بدر برد؟

3962491
303
303
4
دوشنبه, 29 اگوست, 2016 - 20:15

یک نوجوان مالاویایی، ویلیل کَمکوامبا، با خودآموزی یک اسیاب بادی از دور انداخته ها، برای آوردن الکتریسیته به روستایش ساخت . سپس دومی، یک اسیاب بادی بزرگتر نیز ساخت تا به تلمبه های آبیاری برق برساند. او همه اینها را با خواندن کتاب های کتابخانه انجام...

3964835
302
302