آخرین خبرهای داغ اگوست 31, 2016

1
چهارشنبه, 31 اگوست, 2016 - 07:15

داستان از این قرار است که یک روز جناب کافکا ، در حال قدم زدن در پارک ، چشمش به دختربچه‌ای می افتد که داشت گریه می کرد. کافکا جلو می‌رود و علت گریه ی دخترک را جویا می شود. دخترک همانطور که گریه می کرد پاسخ می‌دهد : «عروسکم گم شده !» کافکا با حالتی...

3968941
13153
0
2
چهارشنبه, 31 اگوست, 2016 - 18:15

بدون انحراف از هنجار عادی و اصول قانونی، پیشرفت ممکن نمی شود . فرانک زپا

3971174
13060
0
3
چهارشنبه, 31 اگوست, 2016 - 15:30

...وزیر کشتار و آدمکش دولت تدبیر و امید ، پور محمدی

3970525
12984
0
4
چهارشنبه, 31 اگوست, 2016 - 22:45

این روزها چند بحران جدی، از چند سو آخوندها را زیر فشارهای خرد کننده قرار داده؛ از باتلاق برجام، تا باتلاق سوریه، تا وضعیت خراب اقتصادی و فساد و فیشهای نجومی و حالا هم افشای سند صوتی آقای منتظری؛ اما در این میان، آن‌که آخوندها را به لرزه انداخته،...

3971797
12863
0