آخرین خبرهای داغ سپتامبر 1, 2016

1
پنج‌شنبه, 1 سپتامبر, 2016 - 18:30

بعید است که شهریار آهی نداند که فدرالیسم قومی یک سیستم عقب مانده مانند اسلامگرایی است. تفکیک مردم یک کشور بر پایه‌ی قوم و قبیله مانند خط کشی بر پایه‌ی مذهب است. نگهداری سنتهای قومی و محلی زیباست اما هنگامی که شالوده‌ی سیستم حکومتی بر پایه‌ی قوم و...

3974233
12878
0
2
پنج‌شنبه, 1 سپتامبر, 2016 - 12:30

به دنبال جلسه بحرانی مجلس نظام آخوندی بر سر نامه علی مطهری به آخوند پور محمدی از دژخیمان هیأت خمینی جلاد در قتل‌عام ۶۷که طی آن مهره‌های باند خامنه‌ای مطهری را مورد حمله قرار دادند، خبرگزاری نیروی تروریستی قدس روز 8 شهریور 95 با درج موضعگیری پاسدار...

3973237
12773
0
3
پنج‌شنبه, 1 سپتامبر, 2016 - 22:45

تمام افرادی که خود را پیامبر و برگزیده خدا نامیدند، همه ادعا کردند که هدف رسالتشان گسترش برادری، انسان گرایی، صلح و دوستی‌ بین افراد بشر و رستگاری آنها و نیز ایجاد همبودگاهی بهتر و آسوده تر برای بشریت بوده است. ولی‌ از آغاز تاریخ پیدایش دین و مذهب...

3974871
66
0
4
پنج‌شنبه, 1 سپتامبر, 2016 - 21:00

به کوری چشم همه دوستداران شورش 57

3974584
37
37