آخرین خبرهای داغ سپتامبر 6, 2016

1
سه‌شنبه, 6 سپتامبر, 2016 - 12:30

افشاگری تکان دهنده ناصر سوداگری کارمند سابق بهشت زهرا در خصوص قتل عام 67
جنبشدادخواهیکشتار67

3989172
13060
0
2
سه‌شنبه, 6 سپتامبر, 2016 - 12:30

چرا ارتش برای آزادیِ ما در عراق و افغانستان می جنگد؟ چطوری آزادیِ ما به آنجاها رفته است؟
(Fighting for G.O.D = Gold, Oil, Drugs) جنگ برای خدا= طلا، نفت و مواد مخدر

3989166
283
283