آخرین خبرهای داغ سپتامبر 9, 2016

1
جمعه, 9 سپتامبر, 2016 - 02:15

پلیس مراکش زن ‌و‌مردی را به هنگام عمل جنسی در خودرویی در ساحل دریا دستگیر کرده که از رهبران اسلام‌گرای افراطی و از اعضای کادر رهبری حزب حاکم هستند. آنها در سخنان خود همواره همگان را به عفت و پاک‌دامنی فرا می‌خواندند. در روزهای پایانی ماه اوت، پلیس...

3997223
319431
0
2
جمعه, 9 سپتامبر, 2016 - 16:00

آریانا سعید

3998570
22941
0
3
جمعه, 9 سپتامبر, 2016 - 18:45

تمامی کودکان غیریهودی حیوان هستند.
کودکان دختر غیریهودی از بدو تولد در وضعیت ناپاکی هستند.
یک یهودی می تواند با دختر سه ساله ازدواج کند(در واقع سه سال و یک روز)
یک یهودی می تواند با یک کودک رابطه جنسی داشته باشد تا زمانی که کودک زیر نه سال باشد.

3998963
13084
0
4
جمعه, 9 سپتامبر, 2016 - 12:45

امشب همه ميکده را سير بنوشيد...

3998220
12807
0