آخرین خبرهای داغ سپتامبر 16, 2016

1
جمعه, 16 سپتامبر, 2016 - 17:45

بیاییم صادقانه این واقعیت را بپذیریم و به جای تحریم انتخابات شورای شهر و روستا افراد توانمند باشرف میهن پرست را تشویق کنیم که در انتخابات شوراهای شهر و روستا کاندید شوند و آنها را برگزنیم و مدیریت شهرها و روستاها را به دست آنان بسپاریم. اگر افراد...

4021167
13112
0
2
جمعه, 16 سپتامبر, 2016 - 16:30

نوکیسگی را این گونه تعریف کرده اند:...

4021012
13082
0
3
جمعه, 16 سپتامبر, 2016 - 19:15

برنامه رودست کاری از امید دانا

4021423
334
0
4
جمعه, 16 سپتامبر, 2016 - 05:00

جان کری اظهار داشت :
"این یک دستاورد بزرگ انساندوستانه است و بسیار مفتخرم که ایالات متحده توانست نقشی اساسی در کمک به انجام این کار ایفا کند"

4019672
283
283