آخرین خبرهای داغ سپتامبر 17, 2016

1
شنبه, 17 سپتامبر, 2016 - 20:30

جواد ظریف وزیر خارجه ایران دو روز پیش در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک‌تایمز آمریکا جنگ در سوریه را جنگی «علیه القاعده و وهابیت» خواند. (https://goo.gl/aJYbHM)....

4024794
12812
0
2
شنبه, 17 سپتامبر, 2016 - 08:15

ما حامیان استرالیایی دموکراسی در ایران از تکمیل انتقال اعضای مجاهدین استقبال می‌کنیم و آن را یک موفقیت بزرگ برای مقاومت ایران در یک شرایط بسیار خطرناک و پیچیده طی سالهای پس از زمان اشغال عراق توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳ می‌دانیم....

4022640
283
283
3
شنبه, 17 سپتامبر, 2016 - 09:00

بسم الحق...

4022818
283
283