آخرین خبرهای داغ سپتامبر 20, 2016

1
سه‌شنبه, 20 سپتامبر, 2016 - 21:15

بزرگترین اعتراض و اعتصاب زندانیان در آمریکا، که بدنبال یک دوره سازمان دادن از طریق قاچاقی وارد کردن تلفن دستی، استفاده از رسانه های اجتماعی و شبکه فعالین در بیرون که با فعالین در داخل زندان در ارتباط هستند، وارد دومین هفته خود شد. این اعتصاب روز ۹...

4033723
12812
0
2
سه‌شنبه, 20 سپتامبر, 2016 - 07:00

تعدادی از زنان عضو یک گروه فمینیستی در فرانسه هنگام سخنرانی " طارق رمضان " عالم مسلمان در نشست سالانه اسلامی در پاریس در اعتراض به قوانین ضد زن در اسلام با بدن عریان درمقابل او قرار گرفتند....

4032028
12755
0