آخرین خبرهای داغ اکتبر 17, 2016

1
دوشنبه, 17 اکتبر, 2016 - 13:15

«آسگاردیا» نام کشوری است که یک دانشمند روس، وعده داده آن را در فضا خواهد ساخت تا در آینده میزبان ۱۵۰ میلیون شهروندی باشد که می‌خواهند با زندگی زمینی وداع و در فضا زندگی کنند. ثبت‌نام شهروندان آسگاردیا آغاز شده است.پروژه «آسگاردیا» (Asgardia) که...

4110542
7500
7500