آخرین خبرهای داغ نوامبر 5, 2016

1
شنبه, 5 نوامبر, 2016 - 16:00

بیایید “گاسیپ” کنیم؛ کفش “واکینگ” خریدم؛ از گروه “لفت” دادم یا “جوین” شدم؛ رفتم “مال”، لباس خریدم؛ “تکست” بده؛ “تایم”ش خوب نیست؛ بیایید امشب “فان” داشته باشیم. – می‌توان این مدل جمله‌ها را تا ١٠، ٢٠پاراگراف دیگر ادامه داد. جملاتی که «صرف و نحوش...

4173174
1651
0
2
شنبه, 5 نوامبر, 2016 - 23:15

دفاع از تیم رودست و خودم امید دانا در برابر ایرانستیزان_رودست...

4174361
992
0