آخرین خبرهای داغ دسامبر 8, 2016

1
پنج‌شنبه, 8 دسامبر, 2016 - 13:45

دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد // بابا ستاره ای در، هفت آسمان ندارد // کارون زچشمه خشکید، البرز لب فروبست // حتی دل دماوند، آتشفشان ندارد // دیو سیاه دربند، آسان رهید و بگریخت // رستم دراین هیاهو، گرز گران ندارد // روز وداع خورشید،...

4276977
799
0