آخرین خبرهای داغ دسامبر 9, 2016

1
جمعه, 9 دسامبر, 2016 - 04:45

١٢ آذر ١٣٧٧ بود که همسرم سراسیمه خبر مفقود شدن محمد مختاری را به اطلاعم رساند. می‌گفت: " باید کاری کرد. نباید گذاشت تا نویسندگان این مملکت را یکی پس از دیگری دستگیر کنند."

4278576
373
0