آخرین خبرهای داغ دسامبر 24, 2016

1
شنبه, 24 دسامبر, 2016 - 20:45

فیلم زندگانی عیسی مسیح با دوبله فارسی برگرفته از انجیل لوقا ، فیلمی که به روایت انجیل لوقا زندگی عیسی مسیح از تولد تا رستاخیز را برای بیننده شرح می دهد

4327136
2741
0
2
شنبه, 24 دسامبر, 2016 - 23:00

جماعت گوسفندهای دوپا، اسم خودشونم گذاشتن دانشجو..!! پای منبر روضه خان بزرگ نشستن آخر سر هم بهشون توهین میکنه...
ولی دریغ از یه اپسیلون مغز!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
قضاوت با خودتون دوستان

4327370
276
0