آخرین خبرهای داغ دسامبر 29, 2016

1
پنج‌شنبه, 29 دسامبر, 2016 - 16:45

مستند شهبانو فرح تولید شبکه من و تو

4343920
89
89
2
پنج‌شنبه, 29 دسامبر, 2016 - 22:30

قسمت اول برنامه ** ری استارت **
ری استارت برنامه عرفانی_ علمی است!!
موضوع اصلی شناخت عرفان_ تفاوت آن با دین!
توضیح و کمی تفسیر اشعار مولوی ، حافظ ، سعدی و ...

4344673
21
21