آخرین خبرهای داغ ژانویه 23, 2017

1
دوشنبه, 23 ژانویه, 2017 - 00:30

فریدون آرمان خواه بود و متعهد و هیچوقت حسّ خودش رو پنهان نمیکرد. در یکی‌ از کنسرت‌هایش در آلمان این‌گونه با مردم درد و دل می‌کند: من از کشوری نمیا‌م که رهبر اون کشور باعث افتخار من باشه. من خجالت می‌کشم که بگم ایرانی‌ هستم. در حالی‌ که ایرانی‌...

4424599
549
0